+ 34 933 621 698

+ 34 663 756 402

info@urbeabogados.com

Nou procediment preferent pel Dret de família – COVID19

  1. Derecho de familia
  2. Nou procediment preferent pel Dret de família - COVID19

 

  1. Quin és aquest nou procediment? 

És un procediment judicial de caràcter especial, sumari, de durada determinada regulat en el Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d’abril per resoldre en l´àmbit familiar conflictes derivats de la pandèmia de la COVID-19.

  2. Quines matèries poden ser objecte d’aquest procediment?

  • Recuperació del temps que no s’ha pogut gaudir amb el fill en comú arrel de les prohibicions i restriccions en el moviment de les persones que es van decretar amb la declaració de l’Estat d’alarma. Es podrà demanar la compensació de dies perduts.
  • Modificar mesures sobre pensions compensatòries i/o d’aliments arrel de la variació substancial de les condicions econòmiques d’un i altre progenitor i a conseqüència de la crisis sanitària generada per la COVID-19.
  • Modificar o fixar l’obligació de prestar aliments entre parents. Es preveu la possibilitat de que un parent (avis, pares, néts, besnéts, germans) puguin reclamar als altres parents que es fixi una pensió d’aliments per tal de poder subsistir, després d’haver perdut o disminuït els seus ingressos.

 

3. Com en serà de ràpid i urgent aquest procediment?

La norma ens diu que s’haurà d’iniciar amb una demanda amb un principi de prova documental. Admesa a tràmit la demanda, es citarà a les parts i al Ministeri Fiscal a una Vista en un termini màxim de 10 dies.

També es preveu que en casos de restabliment de l’equilibri dels règims de visites o custòdies compartides, es donarà audiència reservada als fills menors si els tribunals ho consideressin oportú i en tot cas si els fills són majors de 12 anys.

Acabada la vista i si no s’haguessin de practicar més proves, el Jutge podrà dictar sentència oralment  o per escrit al cap de 3 dies.

La norma té bones intencions, però es deixa pel camí moltes situacions injustes que no s’han regulat i que continuarà anant a remolc de la normativa existent amb tots els endarreriments que està patint la justícia. (exemple: pares i mares oblidats, que estan en tràmits de separació o divorci, i que encara no tenen interlocutòria o sentència per poder fer-la valer i actuar segons aquest procediment preferent.

I per tant, recomanem com sempre, des de Urbe Abogados recórrer al sentit comú, i mirar de poder arribar a un acord abans de dirigir-se a la via judicial contenciosa.

Otras noticias

×